Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności została przyjęta w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.52016; dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art 13 i 14 RODO.


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu mrozekhomes.pl (dalej Serwis) jest Mrózek Homes Spółka komandytowa z siedzibą w Rybarzowicach ul. Wilkowska 968, 43-378 Rybarzowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000898855, NIP 9372735010, (dalej: Administrator).

2. Administrator może przetwarzać niektóre dane, w tym dane osobowe użytkowników Serwisu, w związku ze świadczeniem niektórych usług (udostępnianie informacji za pośrednictwem Serwisu), a także aktywnością użytkownika w Serwisie.

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art 6 ust 1 lit f RODO) dla zbierania danych w celach analitycznych i statystycznych, tj. zmierzających do badania aktywności i preferencji użytkowników Serwisu oraz poprawy funkcjonalności Serwisu i świadczonych usług (w szczególności poprzez tzw. pliki cookies).

4. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:
a. „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika,
b. „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu,
c. „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa,
d. „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.
Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. 

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w
najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

W celu analizy i wykorzystania plików cookies Administrator korzysta z narzędzia Google Analitycs (jeśli użytkownik nie chce udostępniać danych, z których może korzystać Google, można pobrać dodatkowo dedykowane dodatek do przeglądarek – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). 

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez czas korzystania z Serwisu przez Administratora.

6. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. organy wymiaru sprawiedliwości, Urząd Skarbowy), a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pomocnicze, związane z prowadzeniem Serwisu tj. w szczególności podmioty świadczące usługi hostingowe, informatyczne. Z podmiotami takimi mamy podpisane odpowiednie umowy, gwarantujące odpowiednie bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

7. Pamiętaj, że masz prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika –gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Twoje dane nie są przekazywane poza obszar EOG.